Category: Aannemers verzekering

Hoe werken claims voor de algemene aansprakelijkheidsverzekering voor aannemers?

  Er zijn twee soorten algemene aansprakelijkheidsverzekeringen op basis van de gedekte claims: voorval en claims. Voorvalpolissen hebben betrekking op claims die zich voordoen tijdens de polisperiode, ongeacht wanneer de claim is ingediend. Op claims gebaseerde polissen dekken …